مقناطیسي لفټر

  • دايمي Neodymium مقناطیسي لفټر

    دايمي Neodymium مقناطیسي لفټر

    د محصول جزئیات د محصول نوم د HD لړۍ دستی مقناطیسي مقنالثو کوډیز 80 کیلو ګګ HD-400kg 000kg 000kg 000kg 000kg 2900kg 000kg 000kg 2900kg 500kg 500kg 500kg 500kg 3500KG HD-15 1500KG 4500KG 5250KG HD-20 2000KG 6000KG 7000KG HD-30 3000KG 9000KG 10500KG HD-50 5000KG HD-50 5000KG 1000KG 1000KG 1000KG 1000KG HD